Toegankelijkheid

Iedereen mag meedoen

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

Standaarden

Gelukkig zijn er standaarden (WCAG 2.0) opgesteld die helpen bij het toegankelijk maken van websites. In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Deze website is volgens de richtlijnen van WCAG 2.0 ontworpen.

 

Verklaring

Algemeen

In hoofdlijnen voldoet www.waterproef.nl aan de toegankelijkheids standaarden, met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers. Het kan gebeuren dat u in bepaalde (minder gangbare of sterk verouderde) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.

Praktisch

Stichting Waterproef streeft ernaar dat www.waterproef.nl volledig aan de toegankelijkheidstandaarden voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn Pdf bestanden waarnaar gerefereerd wordt in onze nieuwsbrieven en oudere gearchiveerde versies van onze nieuwsbrieven.

Oorzaak

De richtlijnen stellen hoge eisen aan Pdf bestanden. Stichting Waterproef kan niet garanderen dat alle Pdf’s op de website aan de richtlijnen voldoen. Dit betreft met name Pdf bestanden van derden of oudere gearchiveerde bestanden. Dit geldt tevens voor gearchiveerde nieuwsbrieven.

Gevolg

Pdf bestanden zijn doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de richtlijnen. Uitgangspunt blijft om Pdf’s te publiceren die helemaal aan de richtlijnen voldoen. Indien u een Pdf aantreft die niet aan de richtlijnen voldoet, dan kunt u via klantenservice@waterproef.nl een verzoek indienen om de Pdf toegankelijk te maken. Geef duidelijk aan om welke Pdf het gaat.

 

Uitzonderingen

Uitzonderingen

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring;


  • - Verwijzingen naar externe digitale producties;
  • - Verwijzingen naar partners of samenwerkende instanties;
  • - Verwijzingen naar klanten;
  • - Verwijzingen naar Social Media;
  • - Verwijzingen naar Nieuws Media.

Problemen

Als u ondanks de maatregelen die Stichting Waterproef heeft genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, stuur dan een e-mail naar klantenservice@waterproef.nl. We kunnen u beter helpen als u het volgende aangeeft:


  • - de webpagina waarop u een toegankelijkheidsprobleem ervoer;
  • -een korte omschrijving van het probleem.