Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 7, nummer 2, november 2016

Even kennismaken met….

Janneke Ottens, de nieuwe directeur van Stichting Waterproef, die half september in dienst is getreden. Waterpost ging langs bij haar voor een interview. Op haar vraag, “Wat wil je weten?”, hoefde eigenlijk maar één tegenvraag te volgen.

Wat wil je zelf kwijt?
Janneke lacht! “Je kunt met deze vraag twee kanten uit, persoonlijk en professioneel. Hoewel die twee natuurlijk met elkaar zijn verweven. Geboren in Groningen maar opgegroeid in Leidschendam, op een boerderij onder de rook van Den Haag. Natuur, het weer en het landschap zijn met de paplepel ingegoten. Vandaar mijn keuze voor mijn studie aardwetenschappen en promotieonderzoek over de rol van oceanen bij klimaatverandering.
Ik ben getrouwd en we hebben 2 mooie dochters, die inmiddels zijn uitgevlogen. We wonen met veel plezier in Lelystad aan het water en we hebben een zeilboot. Dus we zijn regelmatig op het water te vinden. Tot zover het persoonlijke.

Universiteit en Rijksoverheid (RWS en OCW)
Na mijn studie heb ik ruim 7 jaar als onderzoeker aan de Vrije Universiteit gewerkt. Omdat ik alle opgedane kennis graag praktisch wilde inzetten, verhuisde ik naar het zoetwater kenniscentrum van RWS: het RIZA. Daar werkte ik aan richtlijnen voor water monitoring en assessment, voor zowel nationale als internationale wateren.

Na 5 jaar werd het tijd voor iets nieuws: Hoofd van de weerdienst van het KNMI.
De technische ontwikkeling bij de operationele weerdiensten ging erg snel, waardoor er naast een behoorlijke reorganisatie ook veel inzet op innovatie nodig was. De 3 weerdiensten” te land, ter zee en in de lucht” werden samengevoegd. Onze uitdaging was om de beste weerdienst van Europa te worden. Het was een mooie tijd, maar na 7 jaar
ging ik terug naar RWS. In eerste instantie als interimmanager bij het RIKZ, waarbij ik medewerkers begeleidde bij de samenvoeging van de kennisdiensten tot Waterdienst en de afsplitsing daarvan naar Deltares. Vervolgens werd ik gevraagd kennismanagement voor de hele RWS-organisatie op te zetten en uiteindelijk om de kennismanager ‘nat’ te worden.

Ik heb dit adviseren met veel plezier gedaan, maar ik geef graag zaken concreet vorm. Die uitdaging vond ik als hoofd en plaatsvervangend directeur van Instituut Collectie Nederland, een kennisdienst van OCW, die zich richt op onderzoek ten behoeve van roerend cultureel erfgoed. Mijn opdracht was om alfa’s en bèta’s tot een goede onderzoeksgroep te smeden met een voor de museale wereld herkenbare onderzoekagenda. Daarbij kwam ook het beheer en de ontwikkeling van de bijbehorende onderzoeksfaciliteit: een laboratorium, testruimtes en klimaatkamers. Een prachtige klus met veel internationale aspecten.
Na een fusie met een grotere erfgoeddienst, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed was onderzoek helaas geen kernactiviteit meer en nam ik afscheid.

Eigen bedrijf, onderwijs en Waterschap
Ik startte een eigen bedrijf en begon met een grote internationale klus voor ICCROM, een VN-organisatie. Een enorme uitdaging! Maar ik kwam tot de ontdekking dat ‘thuis’ ook een belangrijk deel van mijn leven is. Na wat omzwervingen – afgelopen jaar heb ik mijn eerstegraads bevoegdheid voor leraar aardrijkskunde gehaald en heb ik met veel plezier voor de klas gestaan - ben ik nu onder meer actief voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Een nieuwe rol, waarbij ik mijn kennis over de waterwereld op gepaste afstand van de ambtelijke organisatie kan inbrengen en laten renderen; de rode draad in mijn loopbaan.
 

 

En nu: Waterproef!
Toch is mijn managementervaring blijven kriebelen. En wat doe je dan, als je een vacature ziet voor directeur bij Waterproef? Een kleine organisatie - een stichting, geen politiek bestuur – met als doelen: Meer naar buiten profileren, meer innovatie en investeren in de medewerkers. Dit was op mijn lijf geschreven.
Er ligt een mooie basis. Van hieruit gaan we ons stap voor stap inzetten om Waterproef te laten uitgroeien tot een toonaangevend laboratorium in Nederland voor onderzoek van water en (water)bodem. Een gelijkwaardige partner van waterschappen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet en anderen, wanneer het gaat om de beoordeling van waterkwaliteit; analyses, advisering en alles wat daar omheen voor nodig is. Dat we hiervoor meer zullen inzetten op innovatie en dat we de samenwerking zullen blijven zoeken, is voor mij haast vanzelfsprekend.”
Deze eerste maanden staan vooral in het teken van kennismaken. De organisatie en de medewerkers leren kennen, maar ook de beide moederorganisaties, onze specifieke opdrachtgevers en partijen, waarmee we samenwerken of willen gaan samenwerken.

Op dit moment legt Waterproef de laatste hand aan haar meerjarenplan. Daarin komen de visie en de ambitie van Waterproef nadrukkelijk aan bod. In onze volgende nieuwsbrief gaan we daar verder op in.

 

 

 

Even napraten met Rudolph Melis

Eind september nam Rudolph Melis afscheid als directeur van Stichting Waterproef. Hij gaat met pensioen. Wij praten nog even na. Leiddraad is een zin uit het introductie interview van april 2013:
“Ik wil samen met de medewerkers bewijzen dat wat Waterproef de afgelopen 9 jaren heeft opgebouwd sterk genoeg is om ook te toekomst aan te kunnen. Zelfstandig of gefuseerd? Dat maakt niet uit.”
Is het gelukt om het bestaansrecht van Waterproef te bewijzen?
“Ik vind dat we het hebben waargemaakt. En daar heeft iedereen aan meegewerkt en daar wordt nog steeds aan gewerkt. Daar wil ik ook iedereen voor bedanken.
Toen ik bij Waterproef begon, was er organisatorisch de nodige onrust en een matige financiële positie. Maar ondanks de fusiedruk (veel medewerkers waren op een of andere manier betrokken bij dat proces) hebben alle medewerkers er de schouders onder gezet om van Waterproef weer een financieel gezonde organisatie te maken waar het prettig werken is. De fusie is niet doorgegaan. Dat zorgde wel even voor een kleine terugval. Maar die hebben we samen prima opgevangen door ons op de toekomst te richten en ons 10-jarig bestaan te vieren.
Enkele punten die we hebben bereikt:

 • De samenwerking met onze klanten is verbeterd
 • Waterproef is financieel gezond
 • Door verlaging van tarieven zijn we ook daar marktconform
 • We besteden zo weinig mogelijk werk uit aan derden
 • Uit het METEO onderzoek blijkt dat de medewerkers Waterproef een prettige organisatie vinden om te werken
 • Het aantal geaccrediteerde bepalingen is uitgebreid

Inmiddels zijn we 3½ jaar verder. Ik laat nu met vertrouwen een gezond bedrijf achter, dat veel potentie heeft. Volgens mij moet en kan er nog meer worden gedaan om de organisatie sterker te maken en de kwaliteit van werken bij Waterproef verder te verbeteren. Daarbij denk ik onder meer aan:

 • Besteed meer aandacht aan innovatie
 • Breid de advisering aan de klant uit. Zowel in de aanloop van onderzoek als aan de hand van de resultaten
 • Denk samen met de klant na over toepassingen van nieuwe onderzoekmethoden

Laat zien, dat je bij de beste laboratoria van Nederland hoort, bijvoorbeeld door meer te publiceren Til elkaar naar een hoger plan, een hoger kennisniveau.
Ik ben er van overtuigd, dat Stichting Waterproef een briljante toekomst voor zich heeft. De potentie is er, zowel bij de organisatie als bij de medewerkers en het bestuur. Vanaf de zijlijn blijf ik de ontwikkelingen volgen.”

Afscheid Harry Cappendijk

Naast het afscheid van Rudolph heeft Waterproef ook afscheid genomen van de Kam-adviseur.

Dinsdag 27 september heeft Harry Cappendijk afscheid genomen van Waterproef. Hij gaat genieten van zijn pensioen.
Harry werkte bij Waternet en zag een dienstverband bij Waterproef in Edam als een mooie afsluiting van zijn carrière. Hij was vanaf begin 2014 in dienst als KAM adviseur en heeft zich vrij snel de specifieke kwaliteitszaken voor een laboratorium eigen weten te maken. Hij stond met verve de Raad voor Accreditatie te woord en heeft een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit. Na nog een verlenging heeft Harry besloten om met pensioen te gaan.
Harry nogmaals bedankt en geniet van je vrije tijd.

 

Krijgen mosselen Sloterplas schoon?

De Sloterplas heeft al jaren last van blauwalgen. Toch is het water sinds 2012 minder troebel geworden. Dat komt door de Quaggamossel, een uitheemse soort, die al geruime tijd in Nederland voorkomt. Quaggamosselen filteren blauwalgen uit het water en zorgen zo voor een betere waterkwaliteit.
Vanaf een kunstmatig eiland in de Sloterplas wordt door Waternet onderzocht wat de juiste hoeveelheid mosselen is om te plas schoon te krijgen en schoon te houden. Stichting Waterproef is bij het project betrokken. Voor het onderzoek is het nodig om de groei van blauwalgen ter plekke te volgen. Daarom heeft Waterproef een draagbaar apparaat (een fluoroprobe) aangeschaft, waarmee dat mogelijk is. Studenten van de UvA voeren die metingen uit.
De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar gebruikt voor proeven op grotere schaal. Dan moet blijken of de Sloterplas echt van blauwalgenoverlast verlost kan worden.
Ga voor een filmpje over het onderzoek naar:
http://www.nu.nl/amsterdam/4293994/waterkwaliteit-sloterplas-beter-dankzij-mossel.html

Vooraankondiging ILOW symposium

Op 15 februari 2017 wordt in het MediaPlaza van de Jaarbeurs te Utrecht het vierde ILOW symposium gehouden.
Het symposium staat ditmaal in het teken van                   

Hydrobiologie

De organisatie van het symposium is in handen van de werkgroep Innovatie van het ILOW. De ILOW symposia zijn een must voor iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van het waterkwaliteitsonderzoek. Dus reserveer de datum alvast in uw agenda!

De thema's die worden gepresenteerd zijn: KRW Effectmonitoring — Innovatief onderzoek —Normalisatie — Kwaliteit — Uitvoering — Handboek Hydrobiologie — NEN- en EN-normen —Maatlatten en Toetsing — Zwemwateronderzoek — Environmental DNA.

Zodra het definitieve programma bekend is, krijgt u daarvan bericht. Het wordt dan ook geplaatst op de website van het ILOW, http://www.ilow.nl.

Heeft u nu al vragen, neem dan contact met ons op via E-mail innovatie@ilow.nl
Willie van den Berg (Stichting Waterproef en penningmeester ILOW)
Henk Zemmelink (RWS en secretaris ILOW coordinatoren ILOW symposiumorganisatie

Waterproef in Ghana

De laatste week van april was Waterproef medewerker Willie van den Berg voor de tweede keer in Ashaiman (Ghana) om te helpen bij het opzetten van een klein laboratorium en de daarvoor benodigde medewerkers te trainen. Voor informatie over dit project van Wereld Waternet zie onze nieuwsbrief van mei 2015 - Waterproef naar Ghana. We vroegen Willie hoe dat is verlopen.

Eerst de theorie
“Ik was goed voorbereid, maar 1-2 weken voor vertrek hoorde ik dat er nog geen laboratorium was. We hebben veel moeten improviseren. In een klein lokaaltje hebben we 6 medewerkers van SafiSana Ghana Ltd. veel kunnen leren, onder meer over het opstellen van voorschriften voor bemonsteringen en analyses.

Dat gebeurde interactief. Samen hebben we de benodigde voorschriften ook daadwerkelijk samengesteld. Een bewuste keus, want daardoor werd het ook hun product.”

Daarna de praktijk

“Naast de theorie hebben we natuurlijk ook de praktijk geoefend. Weer lessen vol verrassingen. Enkele voorbeelden: Kranen van buretten worden bij ons voorzien van een beetje kranenvet, maar dat was er niet bij besteld. Uiteindelijk hebben we lippenbalsem gebruikt om de kranen te smeren. Gedestilleerd water bleek verontreinigd te zijn of hooguit een beetje gedemineraliseerd en ga zo maar door. Maar met de nodige improvisatie is het de cursisten (en mijzelf) toch gelukt om de monstername, veldmetingen en enkele analyses naar behoren uit te voeren.

Wel jammer dat we het laboratorium nog niet konden inrichten, maar dat komt nog wel. Want het is de bedoeling dat ik binnenkort nog een keer naar Ghana ga. Ik kijk daar nu al naar uit!”

Filtratie-opstelling vernieuwd en uitgebreid

Voor de bepaling van chlorofyl worden watermonsters onder vacuüm gefiltreerd. Algen blijven daarbij achter op een filter dat vervolgens wordt gebruikt voor de verdere analyse. Voor de filtratiestap is ooit in eigen beheer een opstelling gemaakt, waarmee meerdere monsters tegelijk kunnen worden gefiltreerd. Deze opstelling was toe aan vervanging. Tegelijk was er, vanwege een toenemende vraag naar chlorofyl-bepalingen, behoefte aan uitbreiding ervan. Daarom hebben we een nieuwe en grotere filtratie-unit laten maken, die weer vele jaren mee kan.

Kunst in de natuur

Het woord kunst heeft veel betekenissen. Zoek maar eens in ‘De Grote van Dale’.
Dit keer gebruiken we in deze rubriek de beschrijving ‘een bijzondere manier om iets te verrichten of tot stand te brengen’. En dat levert dan kunstwerken op.

Vanaf een brug keek ik naar een mooie door de zon beschenen groene vlakte, bestaand uit tienduizenden groene rondjes. Kleine kleurnuances in het groen maakten het geheel tot een spannend schilderij. Ik moest onmiddellijk denken aan de Amerikaanse kunstenaar Barett Newman, die miljoenen piepkleine verfpuntjes samen wist te smelten tot de serie schilderijen ‘Who’s afraid of red, yellow and blue’. De natuur had hier hetzelfde gedaan met ontelbare kleine kroosplantjes. Lastig voor de zuurstofhuishouding van het onderliggende water, dat wel, maar als je goed kijkt ook mooi!  

 

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Zwemwateronderzoek in 2016

Het zwemwaterseizoen loopt van 2 mei tot 1 oktober. Voor het zwemwateronderzoek zijn vooral de parameters blauwalgen en bacteriën van belang. Dat onderzoek wordt op het laboratorium van Waterproef uitgevoerd.

Bacteriën
Wat betreft het microbiologisch onderzoek wordt naar twee soorten (darm)bacteriën gekeken: Escheria coli en intestinale enterococcen. De norm voor deze bacteriën is respectievelijk 1800 en 400 KVE/100ml.(KVE = kolonie vormende eenheden)
Deze resultaten worden naar Brussel gestuurd en bepalen (mede) de kwaliteit van het zwemwater over een langere termijn.

Blauwalgen
Voor het blauwalgen onderzoek wordt met behulp van een zogenaamde fluoroprobe (lichtmeting bij een specifieke kleur) gecontroleerd of het cyano-chlorofyl gehalte groter is dan 12,5 µg/l. Wanneer het gehalte boven de 12,5 µg/l uitkomt wordt een quickscan uitgevoerd. Een quickscan is een microscopisch onderzoek, waarbij de aanwezigheid van toxische blauwalgen wordt bepaald.
De resultaten hiervan worden niet naar Brussel (EU) gestuurd, maar uiteraard wel gebruikt om de zwemwaterkwaliteit te beoordelen en zo nodig zwemverboden of een negatief zwemadvies uit te vaardigen.

 

De zwemwaterkwaliteit in 2016
In het algemeen is de zwemwaterkwaliteit dit jaar niet veel anders geweest dan vorig jaar. Wel zijn er, door de ongekend mooie septembermaand, aan het eind van het zwemseizoen, veel overschrijdingen van blauwalgen geweest.
Meer over de zwemwaterkwaliteit vind je op www.zwemwater.nl.

 

 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2016

Dit jaar heeft Stichting Waterproef weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (METEO) laten uitvoeren. 75% van onze medewerkers heeft daaraan deelgenomen. De gemiddelde score was 6,8. Iets hoger dan bij het vorige onderzoek. Ten opzichte van de Benchmark Openbaar Bestuur en Veiligheid (score 6,7) zijn er geen significante verschillen.
Onze medewerkers zijn in het algemeen zeer positief over hun collega’s en over samenwerking. Werkdruk en communicatie worden als belangrijke verbeterpunten gezien. Uiteraard gaan we bij Waterproef aan de slag om alle verbeterpunten ook daadwerkelijk op te pakken. We zijn ervan overtuigd dat al onze medewerkers zich daarvoor zullen inspannen.

 


Kort allerlei

Een opvallende verschijning


De nieuwste aanwinst van het wagenpark van Stichting Waterproef is een opvallende verschijning. Waarom die dikke Dodge? Het is een afgewogen keuze geweest. De auto is geschikt voor het rijden in zeer verschillende, soms minder toegankelijke terreinen, kan daarbij onze boten die gebruikt worden voor het bemonsteren van plassen en meren met gemak transporteren en heeft voldoende ruimte voor het gekoeld vervoeren van monsters en apparatuur. We zijn het eens, het is een opvallende auto, maar zeker niet duurder dan onze andere auto’s. En omdat de auto op gas rijdt, is er ook nog eens minder uitstoot van vervuilende stoffen.

Tarieven ‘Waterbodempakketten’ fors verlaagd

Om te kunnen vaststellen of Waterproef voor het totaal pakket aan diensten marktconform werkt, voeren we periodiek benchmark onderzoek uit. Uit de laatste benchmark met de grootste commerciële laboratoria in Nederland is gebleken, dat Waterproef marktconform is, maar dat er op individuele analyses verschillen zijn. Zo zijn enkele analyses veel voordeliger dan het marktconforme tarief maar een paar andere analyses juist veel duurder. Deze laatste categorie heeft Waterproef opnieuw onderworpen aan een kostprijsonderzoek. We constateerden , dat in die categorie de afgelopen periode veel efficiency winst bereikt is. Dat is vooral toe te schrijven aan een goede planning en het verspreid aanleveren van de monsters. Reden voor het bestuur van Waterproef om in te stemmen met een prijsverlaging van  de onderstaande pakketten:

 1. Waterbodem pakket A van € 292,00 naar € 175,00
 2. Waterbodem pakket C2 van € 405,00 naar € 227,00
 3. Waterbodem pakket AP82 van € 335,00 naar € 200,00
 4. Veldmetingen Ph, EGV, O2, Redox van € 11 naar € 9,90

De prijsverlagingen zijn ingegaan op 1 juli 2016.

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

 • Redactie Waterpost:

 • Emile Nat
  Hans de Bie
  Nel de Boer
  Janneke Ottens

  Lay out:
  Pim Koelma

   

Eerdere uitgaven van onze nieuwsbrief gemist? Je kunt ze allemaal terugvinden in het nieuwsarchief op onze website.