Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 4, nummer 3, juli 2012

Op de koffie bij…..

Voor een kopje koffie met Pim Koelma kon je een half jaar geleden nog op het laboratorium in Edam afspreken. Nu moet je daarvoor naar Amsterdam, om precies te zijn naar Waternet. Waterpost ging op zoek naar de achtergrond van die verhuizing.

Hoe begon je carrière?

Ik ben in 1992 begonnen als analist op het biologisch laboratorium van het aloude Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Ik assisteerde daar bij het onderzoek van macrofauna. Na de fusie met Noorderkwartier en de daarop volgende reorganisatie kreeg ik zelfs het hele macrofauna onderzoek op mijn bordje. De biologen werkten in die tijd erg zelfstandig. Na de fusie met alle Noorderkwartier waterschappen kwamen we zelfs min of meer op een eilandje te zitten. Wij in Edam en de rest van de afdeling water - waar we toen onder ressorteerden - in Purmerend .Pim Koelma

Loopbaanbegeleiding
In 2006 kwam ik, na weer een reorganisatie, voor het eerst in aanraking met loopbaanbegeleiding. Het werd een assessment via Randstad, een traject van een jaar. Ik kwam in een maalstroom van nieuwe ervaringen, die mij echt in beweging bracht. Het leerde mij ook wie ik ben en wat ik kan.

Overstap naar Waterproef
Toen kwam ook voor het eerst Waterproef in beeld. Maar het zou nog een jaar duren voordat een overstap (samen met mijn twee biologie collega’s) naar Waterproef werd gerealiseerd. Dat was gunstig voor Waterproef, want dat werd nu een all-in laboratorium. Maar het was ook voordelig voor HHNK en Waternet, want die konden nu al hun onderzoek onderbrengen bij één eigen laboratorium.

De afdeling biologie is vanaf dat moment flink gegroeid. Ik heb zelf ook enkele collega’s kunnen inwijden in de geheimen van de macrofauna. Maar met die groei kwam ook de specialisatie. En dat lag mij minder, dat maakte mij niet gelukkig. Ik ben namelijk van nature een generalist en meer een schepper van randvoorwaarden. En volgens het assessment ook iemand met leidinggevende capaciteiten.

Nieuwe kansen
Ik kreeg nieuwe kansen bij Waterproef. Zo werd ik projectleider van het vorig jaar afgeronde reorganisatietraject. Maar een blijvende leidinggevende functie, bijvoorbeeld als teamcoördinator biologie, zat er niet in. Toen ben ik ook buiten de deur gaan kijken. En de verbintenis met Waternet is voor mij een pré geweest.

Overstap naar Waternet
Waternet zocht een teamcoördinator die de huismeesters kon aansturen. Iemand die, minder op inhoud maar meer op randvoorwaarden gericht ervoor zorgt dat zij hun werk kunnen doen. Et voilà, hier zit ik dus. Toen ik rond Kerst 2011 hoorde dat ik deze baan kreeg, gierden de zenuwen wel even door mijn lijf. Want het betekende dat ik een vaste baan bij Waterproef ging opgeven voor een (in principe tijdelijke) baan bij Waternet. Want hoe je het wendt of keert, ik heb een gezin en een hypotheek.

Bedankt
Nu, een half jaar later, ben ik blij dat ik deze kans gekregen èn gepakt heb. En ik ben vooral de mensen dankbaar die mij gestimuleerd hebben in mijn ontwikkeling. Ik denk daarbij aan Robert Sikkes en Ron van Leuken van Waterproef en niet te vergeten aan Petra Westers, mijn coach bij Waternet.

Goed in zijn vel!
Na nog een kop koffie en even napraten neemt Waterpost afscheid van iemand waaraan je ziet dat hij plezier in zijn werk heeft, van iemand die goed in zijn vel zit, van een glunderende Pim Koelma dus. Je ziet het zelfs op de foto.

 


Mens en Organisatie

De laboratoriumsector is volop in beweging.

Veranderingen zetten de toon
Veranderingen in de wetgeving hebben onvermijdelijk tot gevolg dat de onderzoeksvragen van onze klanten daarop worden aangepast. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar de vraag naar biologisch onderzoek sterk gegroeid en daalde tegelijkertijd het belang van een aantal chemische analyses. Daarnaast verliest de traditionele manier van werken steeds meer terrein aan nieuwe onderzoekstechnieken waarmee sneller, beter, uitgebreider, milieuvriendelijker en niet zelden ook goedkoper kan worden gewerkt. De in deze nieuwsbrief genoemde TOF-apparatuur is daar een goed voorbeeld van.

Meebewegen met de markt
Waar vraag en aanbod veranderen, moeten organisaties en medewerkers mee veranderen. En dat geldt zeker voor een innovatief ingesteld laboratorium als Waterproef is, en wil blijven. Dus is ook ons personeelsbeleid daarop afgestemd. Zowel van nieuwe medewerkers als van degenen die al vele jaren in dienst zijn, wordt verwacht dat zij zich flexibel opstellen. Flexibel ten aanzien van aanpassingen in hun werk èn flexibel in het volgen van extra opleidingen als die nodig zijn. Ook intern ‘van baan veranderen’ moet kunnen. We hebben - bij wijze van spreken - niets aan een stoker op een elektrische trein.

toekomst

Investeren in de toekomst
Alleen door adequaat in te spelen op de veranderende markt kan Waterproef zich als partner van haar opdrachtgevers handhaven. Het beleid van Waterproef is er dan ook op gericht om die veranderingen te stroomlijnen. Het investeren in de medewerkers, met name in hun loopbaanbegeleiding en in hun opleiding, is daar zeker geen sluitpost bij. Want ook dat is investeren in de toekomst!

 

 

 

 

 

 

Kunst in de natuur

In Parijs - om precies te zijn in het Musée de l’Orangerie - is de ‘cycle des Nymphéas’ van Claude Monet te bewonderen. Waterpost vond niet ver van de Franse hoofdstad de plek die de schilder heeft geïnspireerd. In het plaatsje Giverny kun je het woonhuis en het atelier van Monet bezoeken. En ook de tuin en de vijver, die de bron waren voor veel van zijn schilderijen. Voor ‘Kunst in de Natuur’ dit keer een iets bewerkte foto van een waterlelie uit die beroemde vijver.kunstindenatuur

WiFi@Waterproef

Bezoekers kunnen sinds kort gebruik maken van onze wireless internetverbinding. Je hebt daarvoor wel een toegangscode nodig. Wil je bij ons inloggen? Vraag dan bij onze receptie om de actuele toegangscode!

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkster Waterproef schittert in NK banden wisselen

Op 20 juni vond het NK banden wisselen plaats. Het evenement werd georganiseerd door Hertz Nederland.

banden

Angelique Schilder (teamcoördinator anorganisch) behaalde daarbij met een tijd van 3 minuten en 26 seconden een zeer verdienstelijke tweede plaats. Zij had slechts 2 seconden langer nodig dan de winnares en ze was ruim een halve minuut sneller dan nummer drie. Eigenlijk niet verwonderlijk, want Angelique heeft veel ervaring opgedaan bij het wisselen van kartbanden.banden

Medewerkerstevredenheid


Het management weet graag hoe haar medewerkers het werken bij Waterproef beleven, hoe de tevredenheid zich ontwikkelt en waar deze mogelijk vergroot kan worden. Daarom heeft Waterproef begin juni weer een medewerkerstevredenheids-onderzoek laten uitvoeren.

MTO

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van InternetSpiegel, een betrouwbare methode die de anonimiteit van de deelnemers aan het onderzoek garandeert.

Bijna 80% van onze medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Dit hoge percentage maakt het mogelijk om een goed en representatief beeld te geven van de tevredenheid van medewerkers. De resultaten van het onderzoek worden over enkele weken verwacht.

Een zeer geslaagde dag

Ieder jaar organiseert de personeelsvereniging van Waterproef een uitstapje voor alle medewerkers. Er wordt steeds een programma samengesteld dat het aangename en het nuttige combineert. Donderdagmiddag 7 juni trok het hele gezelschap naar West-Friesland voor een rondje boerentrots en een partijtje boerengolf.

Boerentrots: Met recht!
Het programma begon dit keer met het nuttige. “Een rondje Boerentrots”, een zeer fraaie fietstocht door West-Friesland, gecombineerd met bezoeken aan diverse boerderijen en tuinbouwbedrijven. Er werden “stops” gemaakt bij een fruitkwekerij en een groenteteeltbedrijf. Verder werden er rondleidingen verzorgd bij een moderne melkveehouderij en bij een sierteeltbedrijf. De medewerkers van Waterproef kregen daarbij ook een goed beeld van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsproducten. De rondleidingen waren zeer educatief en alle deelnemers kijken daar met veel respect voor de eigenaren op terug.

boerengolf

A hole in one?
Het programma voorzag ook in de nodige ontspanning. Gekozen was voor een partijtje Boerengolf. Voor wie dat niet kent: Boerengolf speel je op boerenland. Je gebruikt daarbij als golfclub een stok met aan het uiteinde een boerenklomp. En een hole heb je als de bal in een emmer is geslagen. Het partijtje Boerengolf leverde - naast een beetje spanning - heel wat komische momenten op. Daarover werd tijdens de afsluitende barbecue nog druk nagepraat. Al met al kan dus weer met plezier worden teruggekeken op een nuttige en aangename middag.

Start Lunchbijeenkomsten

Waterproef is in juni begonnen met een serie lunchbijeenkomsten. Iedere maand worden enkele medewerkers door directeur Ron van Leuken uitgenodigd voor een lunch op zijn kamer, waarbij er volop gelegenheid is om in een informele sfeer bij te praten. Deze lunchbijeenkomsten passen in de bedrijfscultuur van Waterproef. Ze zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking te verstevigen en ook om elkaar beter te leren kennen.

 

 

 

 

 

Een TOF apparaat

Sinds kort beschikt Waterproef, over een Time of Flight massa spectrometer (TOF-MS). En dat is een noviteit bij de ILOW laboratoria. Het is een ingewikkeld apparaat, dat eigenlijk werkt volgens een eenvoudig principe: Wanneer je met een gelijke krachtbron twee voorwerpen van A naar B verplaatst, dan bereikt het lichtste voorwerp het eerst de eindstreep.

Meetprincipe

Door tijd te meten, kun je massa bepalen en massa is in dit geval weer gerelateerd aan organische verbindingen. Door extreem nauwkeurig te meten - we hebben het over nanoseconden tot microseconden – kan met TOF-MS worden vastgesteld welke organische verbindingen in een monster aanwezig zijn en in welke concentratie. Een uitgebreide beschrijving van TOF-MS vind je bijvoorbeeld op Wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_mass_spectrometry ).

tof

In gebruik nemen

Voordat de TOF-MS mag worden gebruikt in de dagelijkse routine moet er een uitgebreid testprogramma worden doorlopen. Pas als dat is uitgevoerd en vervolgens ook het validatietraject met succes is afgesloten, kan deze techniek worden ingezet. Als alles naar wens blijft verlopen, is dat tegen het eind van dit jaar.

Investering

De aanschaf van de TOF-MS, de training van medewerkers, de testfase en de validatie is bij elkaar een forse investering. Maar daarvoor heeft Waterproef wel een van de nieuwste onderzoekstechnieken in huis gehaald. Een techniek waarmee sneller, beter, uitgebreider en - in de toekomst - ook goedkoper kan worden gewerkt.

tof

 

 

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

  • Ron van Leuken
  • Pearl Wijsman
  • Emile Nat
  • Hans de Bie
  • Nel de Boer
  • Edwin Steur

Controlebezoek Raad voor Accreditatie

Waterproef is voor monstername, chemisch onderzoek, bacteriologisch onderzoek en bemonstering plus analyse van diatomeeën geaccrediteerd. Jaarlijks wordt door de Raad voor Accreditatie (RvA) getoetst of wordt voldaan aan de internationale norm NEN-EN- ISO/IEC 17025.

Een controlebezoek blijft spannend

Begin mei heeft de RvA met een team van zes vakspecialisten en een teamleider twee dagen lang de kwaliteit van procedures en verrichtingen bij Waterproef getoetst. Tegelijkertijd is de uitbreiding van onze geaccrediteerde verrichtingen met ICP-MS beoordeeld. En dat gaf weer de nodige spanning. Want - hoewel alles is vastgelegd, alle procedures goed bekend zijn en alle medewerkers bij zo’n bezoek op scherp staan - het is altijd mogelijkheid dat iets over het hoofd is gezien.

rva

Een goed resultaat

De RvA had ook dit jaar enkele opmerkingen. Maar deze zogenoemde ’non conformities’ mogen we allemaal op schriftelijk basis afhandelen. De algemene conclusies van de RvA waren (en we citeren):

  • Het laboratorium heeft een managementsysteem dat is ingericht in overeenstemming met de norm. Het management en personeel is gemotiveerd en is gedreven de kwaliteit in het laboratorium op een hoger peil te brengen.
  • Systematisch en kritisch worden interne audits uitgevoerd. Acties worden aantoonbaar opgepakt en leveren constructieve bijdragen.
  • Lijncontroles worden goed uitgevoerd en tonen aan dat de analyses gecontroleerd worden uitgevoerd.
  • Ondanks dat er zeer nauw met de vaste klanten wordt samengewerkt, is er sprake van onafhankelijk uitgevoerde analyses.

En met dit resultaat werden we bij de eindbespreking door de RvA gecomplimenteerd. We vinden ook zelf dat we weer content mogen zijn met het behaalde resultaat. Maar het kan altijd beter, en daaraan blijven we werken!

Delegatielid NEN

Waterproef medewerker Willie van den Berg - afdelingshoofd Kwaliteit, Innovatie en Markt - nam op 13, 14 en 15 juni als afgevaardigde van het Nederlands Normalisatie instituut (NEN) deel aan een conferentie over normering in Parijs.

nen-bijeenkomst

Willie maakt al vele jaren deel uit van diverse NEN-werkgroepen, die zich bezighouden met de normering van laboratoriumonderzoek. Maar dit was zijn eerste internationale ervaring. “Een geweldige en leerzame ervaring, die wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is”, aldus Willie. In een volgende aflevering van Waterpost zullen we u - aan de hand van een interview - meer vertellen over de betrokkenheid van onze medewerker bij NEN en CEN.

 

 

 

Medewerkers van Waterproef in beeld

guido
Maak kennis met... Guido Mattens
Naam Guido Mattens.
Geboren 2 mei 1973.
Woonplaats Purmerend.
Gezin Ik ben 12 jaar getrouwd met Maria en we hebben 2 kinderen. Alessa(11) en Renzo(6).
Hobby Ik vis graag en ik ben een vogelspotter.
In dienst Ik ben sinds augustus 2000 bij Waterproef in vaste dienst. Daarvoor werkte ik ruim 4 jaar als uitzendkracht.
Functie Analist.
Afdeling Ik werk voornamelijk op het anorganisch lab. Maar ik verricht ook werkzaamheden voor de afdeling biologie..
Werkzaamheden Op het anorganisch lab doe ik vooral BZV, CZV en Fluoroprobe analyses. Voor de afdeling biologie voer ik de QuickScans voor blauwalgen uit en af en toe val ik in bij microbiologie. Ook verricht ik verschillende kwaliteitsanalyses. Naast mijn reguliere werk ben ik ook nog voorzitter van de personeelsvereniging.
Gestart als: Ik ben in 1994 begonnen als stagiaire bij Zuiveringsschap Amstel en Gooiland. Na een onderbreking van 2 jaar ben ik daar verder gegaan als monsternemer.
Opleiding Ik heb MBO chemisch analist afgerond en daarna HLO geprobeerd. Toen vond ik een leuke studie in Vlissingen. Dat was Aquatisch Ecotechnologie. Maar deze studie heb ik uiteindelijk toch niet gedaan.
Werkervaring Bij AKZO Nobel als bedrijfscontroleur en bij het bedrijf Biotrading heb ik korte tijd allerlei dingen gedaan, die wat met microbiologie te maken hebben.
Leuk aan Waterproef De gezelligheid, en de afdeling biologie.
Wens voor Waterproef Dat het laboratorium in Edam blijft. Ook na een eventuele fusie!