Hoek Logo
WATERPOST, Jaargang 4, nummer 1, Januari 2011

Nieuwjaarstoespraak bij Waterproef

In alweer zijn achtste nieuwjaarstoespraak bij Waterproef legde directeur Ron van Leuken dit keer de nadruk op het feit dat het de medewerkers zijn die - samen met bestuur, directie en managementteam - ervoor hebben gezorgd dat Waterproef zich heeft ontwikkeld tot een vooraanstaand laboratorium op het gebied van all-in onderzoek van Water, Waterbodem en Grond. Een bedrijf waar de kernwaarden Kwaliteit, Efficiënt en Innovatie hoog in het vaandel staan.

Een financieel gezond bedrijfRon

Waterproef is een laboratorium dat - zoals de benchmark in 2011 uitwees - concurrerend kan werken. Een financieel gezonde organisatie bovendien, waar iedereen bij Waterproef terecht trots op is. Het lijkt erop dat wij, ondanks het slechte economische klimaat, het jaar 2011 met een vrijwel neutraal resultaat hebben afgesloten. Een geweldige prestatie, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat er ook nog eens een interne reorganisatie is doorgevoerd en niet in de begroting opgenomen kosten zijn gemaakt voor twee onderzoeken naar mogelijke samenwerking.

2012 wordt geen rustig jaar
Van Leuken ging ook in op de toekomst van Waterproef: ‘Wat de toekomst ook mag brengen, één ding is zeker, rustig zal het voorlopig niet worden. Want er wordt momenteel op diverse fronten onderzocht of er mogelijkheden tot efficiënte samenwerking zijn. Wij bij Waterproef zijn realisten. We staan open voor elke vorm van samenwerking, mits die voor ons en dus voor onze moederorganisaties voordelen oplevert. Kortom: We willen wel maar moeten niet. Want we zijn een sterke en gezonde organisatie die ook op de huidige voet verder kan.’

Samen de toekomst tegemoet
‘Samen, dat is de insteek voor de toekomst en die begint nu. Samen moeten we duidelijk maken dat wij een financieel gezond kwaliteitslaboratorium zijn, goed op eigen benen kunnen staan, maar ook realistisch kijken naar samenwerking met anderen. Door ons samen sterk te maken voor de toekomst, vergroten we de mogelijkheden voor onszelf en voor onze klanten. Want hoewel we door afspraken aan elkaar zijn verbonden, hechten we er meer aan om onze klanten als partners in de waterketen te zien. Het vertrouwen dat in ons wordt gesteld, ervaren wij dan ook als zeer waardevol.’

Onze plannen voor 2012

De komende jaren legt Waterproef de nadruk op verbetering en optimalisatie van de interne organisatie. Daarbij wordt vanuit klantperspectief gewerkt. Belangrijke thema’s voor 2012 zijn: relatiebeheer, innovatie, kwaliteitsbewaking en HRM (Human Resource Management).

Relatiebeheer

De klant staat bij Waterproef centraal. Om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden, hebben wij geïnvesteerd in opleidingen op het gebied van accountmanagement, projectmatig werken en in de jaarlijkse laboratoriumdagen. Dit jaar gaan we verder met opleidingen en projecten gericht op een meer innovatief handelen, doelmatigheid, output en op een klantgerichte cultuur. Ons CRM (Customer Relationship Management)-systeem wordt verder geïmplementeerd. De relatiemanager en de relatiebeheerders gaan samen met de klanten na waar verbetering in de dienstverlening wenselijk en/of mogelijk is. Zo kunnen we tijdig nieuwe producten en diensten ontwikkelen die inspelen op de veranderende vraag.

InnovatiePurge and trap

De veranderende vraag maakt het nodig om voortdurend te investeren in innovatie. De bemonstering, het onderzoek en de advisering worden verder toegespitst op de ontwikkelingen in de markt, bij de wetgever en bij onze opdrachtgevers. Dat maakt het nodig om ons producten- en dienstenpakket uit te breiden met nieuwe producten en diensten. We investeren tenminste op 6 gebieden in het ontwikkelen van kennis en innovatie: hydrobiologie & natuur(toetsen) - afvalwater - analytische chemie -milieutoxicologie/microbiologie - waterbodem/grond - statistiek/toegepaste ICT. Waterproef werkt in innovatie onder andere samen met universiteiten en hogescholen.

Kwaliteitsbewaking

Door een onderzoeksystematiek naar gemelde fouten, onregelmatigheden en klachten te implementeren, kunnen we systematische analyses van de oorzaken uitvoeren en snel effectieve verbeteringen invoeren. Door een goede interne communicatie kan de gehele organisatie leren van zowel de fouten als de oplossingen.

HRM

Een flexibele inzet van mensen draagt bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarom zijn wij blij dat diverse medewerkers zich hebben gecommitteerd aan het leren van nieuwe (analyse)technieken binnen andere vakdisciplines. StagaireZowel bij het organisch en anorganisch laboratorium als bij veldwerkzaamheden, hydrobiologie, microbiologie en administratie. Een actief ‘stroombeleid’, gekoppeld aan competentiemanagement, zorgt ervoor dat iedere medewerker de juiste functie vervult. Instroom van nieuwe, jonge medewerkers verhoogt de potentie tot innovatie. Stageplaatsen en stagiaires helpen om gevoel te houden met nieuwe ontwikkelingen. Met ons opleidingsbeleid en ons doorstroombeleid willen we onze medewerkers ontwikkelen, boeien, prikkelen en, als het even kan, ook genoeg binden om samen de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan.

 

 

In de volgende nieuwsbrief...

  • Competentiemanagement
  • Kunst in de natuur

Kunst in de natuur

In de natuur vind je soms prachtige streepjespatronen. En, zoals bij deze zebra’s, ze zijn allemaal verschillend. En dat is maar goed ook. Want ze zorgen - net als de barcodes op onze monsterflessen - voor herkenning. Een ander voorbeeld van barcodes in de natuur vind je bij jonge futen. kunstindenatuur

Iets bijzonders gezien?

Ziet u langs of in het water bijzondere planten of dieren? Laat het ons weten! Stuur een of meer goede foto's, een beschrijving van de vondst en de vindplaats naar waterpost@waterproef.nl. Onze biologen zijn er blij mee. En wanneer het echt om iets speciaals gaat, laten zij het u per omgaande weten.

Fotowedstrijd

De winnaars van de fotowedstrijd zijn bij de jury bekend. Maar ze hebben daarvan persoonlijk nog geen bericht gekregen. Dat gebeurt binnenkort. Dus daarom pas meer over de uitslag en de prijsuitreiking in onze volgende nieuwsbrief.

Artikel over proef met passieve bemonstering in H2O

Waternet en Waterproef hebben in 2011 met succes een proef uitgevoerd met passieve bemonstering, in combinatie met chemische en toxicologische analyses. Gekeken is naar de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van deze innovatieve combinatie voor de monitoring van de watercyclus. De conclusie van het onderzoek is dat passieve bemonstering - om accumulatie van organische milieuverontreinigingen uit water vast te stellen - een effectief en betrouwbaar alternatief is voor proeven met levende dieren.

Meer informatie

Een uitgebreid artikel over het onderzoek door onderzoekers Ron van der Oost (Waternet/Waterproef), Mai Thao Nguyen (Waterproef) en Fred de Haan (Waternet) is gepubliceerd in H2O nr. 1-2012. Helaas is daarin niet genoemd dat ook Gerrit van der Honing (Waterproef) een belangrijke bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd.

passive sampler

 

Vooraankondiging tweede ILOW innovatiesymposium

Het Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW) heeft besloten om voor de tweede maal een Innovatiesymposium te houden. Kijk op de Website van Waterproef voor de complete vooraankondiging. De voorbereiding van het symposium wordt verzorgd door de werkgroep Innovatie van het ILOW en stichting Waterproef.

Colofon

Waterproef redactieraad

Waterproef redactieraad

E-mail ons uw tips of suggesties voor plaatsing in een volgende nieuwsbrief, of neem contact op via telefoonnummer 0299-391700.

  • Ron van Leuken
  • Pearl Wijsman
  • Hans de Bie
  • Nel de Boer
  • Edwin Steur

Terugblik op Labdag 2011

Jaarlijks organiseert Waterproef een labdag. Dan komen alle medewerkers bij elkaar en worden ze geïnformeerd over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en het komende jaarplan.labdag2011

Doelstellingen 2012

Eind november 2011 werden de medewerkers na de diverse presentaties van MT-leden bovendien uitgedaagd om in kleine groepen ook 3 doelstellingen te formuleren voor het jaar 2012. Deze doelstellingen zijn getoetst en worden voor zover mogelijk opgenomen in het jaarplan 2012. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de medewerkers meer en beter te betrekken bij de bedrijfsvoering. De eerstvolgende labdag, zo kondigde directeur Ron van Leuken aan, wordt de volgende stap gezet. Dan worden alle medewerkers uitgedaagd om niet met het jaarplan als basis met ideeën te komen, maar om met ideeën te komen die de basis voor het jaarplan 2013 kunnen zijn. Dus om niet achteraf maar juist vooraf, niet passief maar actief mee te bouwen aan ons bedrijf. Samen werken aan de toekomst in optima forma dus.

Bestuursvoorzitter geeft reële kijk op de toekomst

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari jl. van stichting Waterproef complimenteerde bestuursvoorzitter Maarten Gast het management en de medewerkers met de behaalde resultaten sinds de start in 2005 en in het bijzonder die van 2011. Maarten GastWant ondanks de interne reorganisatie, het verslechterende economische klimaat en enkele langdurig zieke medewerkers wordt ook over 2011 een goed bedrijfsresultaat verwacht. Daarna ging Gast in op de ontwikkelingen bij de Nederlandse laboratoria. Daarbij doelde hij vooral op de golf van fusies en samenwerkingsverbanden van de laatste jaren. Gast gaf aan dat hij de kans groot acht dat ook stichting Waterproef niet ontkomt aan een fusie of een vergaande vorm van samenwerking met een of meer andere (water)laboratoria. Hij noemde daarbij de onderzoeken die zijn gestart of binnenkort zullen starten om diverse mogelijkheden te toetsen. Maar, benadrukte Gast tot slot, het is belangrijk dat Waterproef en haar medewerkers in de organisatie en in zichzelf blijven investeren, omdat daardoor de uitgangsposities, privé en als bedrijf, alleen maar sterker worden.

Cees Leereveld met pensioen

CeesOp 21 december jl. heeft onze medewerker Cees Leereveld afscheid genomen van Waterproef. Hij maakt gebruik van de FPU. Cees begon ongeveer 50 jaar geleden als autospuiter in zijn eigen bedrijfje. Toen dat om diverse redenen niet meer ging, kreeg hij via een buurman een baan bij Grondmechanica. Daarna volgden Omegam en DWR. Cees werkte vanaf 1 januari 2005 bij stichting Waterproef. Daar ontpopte hij zich als een zeer kritische, maar ook zeer gewaardeerde medewerker. Hij verzorgde, hoe kan het ook anders, onder meer de gravimetrische analyses van grondmonsters. ‘Nu hoop ik eindelijk voldoende tijd te krijgen voor mijn hobby’s en mijn kleinkinderen’ verzuchtte Cees tijdens zijn afscheidsbijeenkomst.

Medewerkers van Waterproef in beeld

brechtje
Maak kennis met... Brechtje Hilbers
Naam Brechtje Hilbers.
Geboren 14 augustus 1985 in Purmerend.
Woonplaats Nu nog Amsterdam-Osdorp, maar binnenkort Zaandam.
Gezin Ik woon samen met mijn vriend Martijn en onze katten Eva en Nora.
Hobby

Pencak Silat, skiën, kamperen, lezen, bordspellen spelen.

Nevenactiviteiten

Ik heb het afgelopen half jaar voorgelezen bij een Turks gezin met 3 kinderen en ik jureer bij rhönradturnwedstrijden.

In dienst

Sinds 1 maart 2010.

Functie Analist.
Afdeling Organische chemie.
Werkzaamheden Ik bepaal het gehalte bestrijdingsmiddelen en vluchtige koolwaterstoffen met GC-MS. Daarnaast werk ik mee in verschillende projecten en ben ik lid van de ondernemingsraad.
Opleiding HLO.
Leuk aan Waterproef De sfeer bij Waterproef, de fijne collega’s en de mogelijkheid om je te ontwikkelen.