Klantenservice

Het aanbieden van monsters

Monsters kunnen voor onderzoek worden aangeboden bij stichting Waterproef. De juiste verpakking van de monsters en conservering is van belang voor een betrouwbare uitkomst van het gevraagde onderzoek. Stichting Waterproef stelt potten en flessen ter beschikking voor de aanlevering van monsters. Voor advies en het aanvragen van emballage kunt u contact opnemen met onze klantenservice of met de relatiebeheerder. Het is belangrijk rekening te houden met de geldende voorschriften met betrekking tot de monsterverpakking, bewaaromstandigheden, bewaartijd, conservering en transport. In de emballagelijst van Stichting Waterproef staat een beschrijving van de juiste wijze van aanlevering en verpakking van monsters. Evenals een toelichting op de gehanteerde codes.

Te onderzoeken monsters moeten, samen met een volledig ingevuld opdrachtformulier, bij de klantenservice van Stichting Waterproef binnen de aangegeven openingstijden worden aangeboden. Een vooraankondiging van het aanbieden van monsters wordt door ons zeer op prijs gesteld.

NB - Stichting Waterproef kan niet verantwoordelijk zijn voor de representativiteit van monsters, die niet door medewerkers van Stichting Waterproef zijn genomen.

 

Documenten

Emballagelijst Stichting Waterproef

Conservering en Houdbaarheid Stichting Waterproef

Analyseopdrachtformulier Stichting Waterproef

Algemene voorwaarden Stichting Waterproef