Stichting Waterproef logo

Welkom bij Stichting Waterproef

Laboratorium voor onderzoek van water en bodem


Waterproef verzorgt vanuit Edam de laboratoriumactiviteiten voor Waternet (uitvoerende instantie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal externe partijen. Waterproef voert daarbij de volgende werkzaamheden uit: het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, waterbodem, grondwater, afvalwater, grond en (zuiverings) slib. Waterproef verricht tevens veel veldwerk, zoals de inventarisatie van planten en dieren en het onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater voor openluchtrecreatie.

 
 

Klantenservice

Telefoon: 0299-391700
E-mail: klantenservice@waterproef.nl

 

Kwaliteit

Waterproef is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm en staat bij de RvA geregistreerd onder accreditatienummer L446.

Links