Stichting Waterproef logo

Welkom bij Stichting Waterproef

Laboratorium voor onderzoek van water en bodem


Waterproef verzorgt vanuit Edam de laboratoriumactiviteiten voor Waternet (uitvoerende instantie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal externe partijen. Waterproef voert daarbij de volgende werkzaamheden uit: het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, waterbodem, grondwater, afvalwater, grond en (zuiverings) slib. Waterproef verricht tevens veel veldwerk, zoals de inventarisatie van planten en dieren en het onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater voor openluchtrecreatie.

 
 

Binnenkort is onze vernieuwde website beschikbaar!

Banner Nieuw
 

Klantenservice

Monsters kunnen door medewerkers van HHNK, Waternet en een aantal externe partijen voor onderzoek worden aangeboden bij Stichting Waterproef.
Particuliere opdrachten worden niet aangenomen. Meer informatie.

Telefoon: 0299-391700
E-mail: klantenservice@waterproef.nl

 

Kwaliteit

De verrichtingen die worden uitgevoerd onder accreditatie staan bij de RvA geregistreerd onder accreditatienummer L446.

Links